Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek- és ifjúsági korosztályra, a világirodalom, illetve az értékes magyar irodalom műveiből merítkezve állítjuk össze programunkat.

Az ifjúsági előadások koncepciója;

A vidéki településeken jellemzően nincs külön ifjúsági bérlete a középiskolás korosztálynak. Egyrészt erőteljes visszahúzó erőt jelent a kamasz korszak „színház nélküliségéből” fakadó érdektelenség. Ennek kivédésére a színház több hatásos eszközzel is rendelkezik. A szervezők együttes munkájának eredményeképpen az iskoláknak is nyújt a színház közvetlen lehetőséget, hogy saját területükön is fogadhassanak erre alkalmas színházi produkciókat (pl. „osztálytermi színház” típusú előadásokat.) Az előadást követő drámafoglalkozásokat a színház dramaturgja és színművészei irányítják, akik egyúttal képzett drámapedagógusok is.

Eszközünk – különösen az ifjúsági előadások vonatkozásában- az egyedi formanyelv, a darabok feldolgozásában, interaktív megvalósításában.

A színpadi adaptációk célja a szórakoztató, de ugyanakkor intenzív színházi élmény mellett olyan pozitív emberi értékek sejtetése, mint az egyéni döntés meghozatalának fontossága és felelőssége, és nem utolsó sorban az identitás szüntelen keresése.

A célközönség számára kifejezetten élményszerű, rendhagyó közegben, színházi tércsere alkalmazásával valósítjuk meg előadásainkat, amiben többek között játszanak a tér alapvető funkcióinak betöltéséhez szükséges eszközök is.

Az előadásoknál mindig élőzenét használunk, a produkció muzsikája a színészek megszólaltatásában működik.

Az előadásokhoz fórumot/drámaórát, rendhagyó foglalkozást szervezünk, ahol korunkkal kapcsolatos analógiákat lehet találni és szóvá tenni.

Jelenleg közel 100 közművelődési és oktatási, nevelési funkciót ellátó vidéki intézménnyel tartunk közvetlen, személyes kapcsolatot, mely több évtizedes koncepciózus, tudatosan felépített munka eredménye.